Maskintransport

Nedtagning & Opsætning

Vi udfører alle opgaver indenfor nedtagning, transport op opsætning af maskiner, siloer, huse og tekniske installationer. Ofte er det vigtigt at nedtagningen, flytningen og opsætningen sker i én arbejdsgang, og her medvirker vi fra start til slut. Da vi selv råder over alt det udstyr en flytning kræver, undgår man dyr ventetid, som ellers kan opstå, hvis flere forskellige leverandører er involveret. Skal der foretages specialtransporter til og fra udlandet, har vi også stor erfaring i dette, hovedsageligt Nordtyskland og Skandinavien.

Såfremt der er tale om transport af større emner, som kræver specialtransport, indhenter vi de nødvendige køretilladelser hos politiet, ligesom vi sikrer de nødvendige følgebiler, såfremt loven kræver dette.

Er der brug for opmagasinering af maskindele i en kortere periode, kan vi også tilbyde at opbevare delene, indtil der er klart til montage på bestemmelsesstedet.